Parafia Grodzisko Dolne
Baner Parafia Grodzisko Dolne

Komunikat Rady Duszpasterskiej 1/2018

Dnia: Maj 7, 2018

Komunikat Rady Duszpasterskiej
Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Rada Duszpasterska na spotkaniu 26 kwietnia 2018r. zapoznała się z przebiegiem bieżących prac w obiektach parafialnych. Przyjęła także harmonogram zadań na najbliższy okres.

Podsumowanie prac z ostatniego okresu:

 • Ołtarz Kościoła Parafialnego
  Zakończono i rozliczono prace związane z ołtarzem – stołem ofiarnym oraz urządzeniem prezbiterium, ambonki, krzeseł dla prowadzących liturgię (sedilla) oraz ławki dla ministrantów, a także chrzcielnicy. Całość prac zamknęło uroczyste poświecenie ołtarza przez Metropolitę Przemyskiego abpa Adama Szala w dniu 4 grudnia 2017r.

Koszt całkowity w/ w prac to kwota 175. 200 zł.

Dzięki ofiarności parafian oraz wsparciu darczyńców nasza parafia posiada dzieło sztuki, wykonane przez czołowego polskiego artystę rzeźbiarza. Z pewnością było to przedsięwzięcie, którym będą się szczycić jeszcze kolejne pokolenia Grodziszczan.

Zdecydowano aby dotychczasowy drewniany ołtarz oraz ambonkę przekazać Kościołowi na Ukrainie.

 • Piec c.o. w plebanii – po kilku awariach zakupiono nowy piec za kwotę 7,5 tys. zł.
 • Nagłośnienie pielgrzymkowe– zakupiono nowy zestaw za 2,5 tys. zł.

Stan konta – 49.827 zł

Inne inicjatywy

 • Świetlica socjoterapeutyczna – od 1 marca 2017 r. w Parafialnym Centrum Kultury prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna. Funkcjonuje ona w ramach statutowej działalności Parafialnego Koła Caritas i jest finansowana z projektu prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Parafia dzięki temu projektowi pozyskała środki na wyposażenie sal (krzesła, stoliki, komputery, elementy oświetlenia).

W zajęciach w ramach projektu uczestniczy grupa kilkudziesięciu dzieci z parafii. Prowadzona jest także nieodpłatnie nauka języka angielskiego dla kilkunastu osób.

 

Planowane prace w tym roku:

 • Odnowienie ogrodzenia kościoła i chodnika procesyjnego – Parafia pragnie wyrazić szczególne podziękowanie Wójtowi Gminy Tryńcza panu Ryszardowi Jędruchowi. Dzięki współpracy z Gminą w Tryńczy Parafia w Grodzisku Dolnym uzyskała pomoc materialną w kwocie około 400.000 zł. Została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim na dofinansowanie inwestycji oraz po przetargu z Generalnym Wykonawcą robót. Całość projektu, to kwota 665.770 zł, z czego środki własne 265.648 zł. Należy także uwzględnić dodatkowe prace towarzyszące, których nie obejmuje projekt (wymiana instalacji zasilającej, nowe lampy oświetleniowe, system nawadniania zieleni oraz ławki przed kościołem) – kwota około 30.000 zł .

Prace rozpoczną się niebawem remontem ogrodzenia z cegły i ogrodzenia ażurowego, dzwonnicy i czterech polowych ołtarzy oraz muru oporowego. Następnie dokonamy rozbiórki obecnej kostki brukowej, która zostanie nieodpłatnie przekazana chętnym. Planowane jest odpowiednie przygotowanie warstw podłoża i położenie kostki granitowej o wymiarach 20X20 cm. i grubości 8 cm i 6 cm.

 • Fotowoltaika – rozstrzygnięty rozstał konkurs. Wniosek parafialny uzyskał akceptację, warunkowaną jeszcze uzyskaniem zgody UOKiK. Z pozostałych czterech wniosków lokalizujących farmy fotowoltaiczne na gruntach naszej parafii (dla innych parafii z terenu diecezji), tylko jeden wniosek został zakwalifikowany warunkowo i znajduje się na liście rezerwowej. Po procedurach przetargowych nastąpi montaż instalacji. Parafia z tego tytułu uzyska dochód z dzierżawy gruntu.
 • Prace wewnątrz kościoła

Prezbiterium – planowane jest zlecenie namalowania obrazów św. Jana Pawła II oraz św. Siostry Faustyny. Poszukiwani są sponsorzy.
Kropielnica – demontaż istniejącej w przedsionku (w ścianie) od strony Grodziska Górnego ( są tam w tej chwili dwie kropielnice) i jej montaż w przedsionku od strony wejścia do zakrystii ( brak tam jakiejkolwiek kropielnicy)
Poprawa wentylacji – w przedsionku wejścia głównego do kościoła, gdyż obecne rozwiązanie nadal jest mało skuteczne

 • Figura św. Krzysztofa – zostało zlecone wykonanie figury. Należy przygotować odpowiedni postument pod zamontowanie figury.
 • Wieczory ze św. Anną – w tym roku planuje się koncert organowy z udziałem pani prof. Walentyny Marii Bagińskiej – artystki o międzynarodowej sławie, oraz wystawę fotograficzną i prelekcję na temat Antonin i historii polsko-ukraińskiej. Ma się ona wpisać w tematykę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Funkcjonowanie parafii

Parafia to wspólnota wiernych oraz organizm gospodarczy, tę wspólnotę obsługujący. Dla prawidłowego funkcjonowania parafii potrzebny jest kościół parafialny, plebania jako miejsce zamieszkania dla kapłanów, dom parafialny dla spotkań grup zorganizowanych oraz cmentarz, wraz z zapleczem do godnego zorganizowania ostatniej posługi.

Dzięki zaangażowaniu księdza Proboszcza, Rady Duszpasterskiej i wsparciu materialnym wielu instytucji oraz prywatnych Darczyńców, w ostatnich latach wiele razem w tym obszarze materialnym udało się nam zrobić. Możemy więc być dumni z zadbanego kościoła i parkingów, odrestaurowanej starej plebanii i spichlerza, z kaplicy pogrzebowej.

Parafia to także osoby ją obsługujące: kościelny i organista. Nie stać naszej parafii, aby byli to etatowi pracownicy, choć pracy i ich zaangażowania dla nas wszystkich nie sposób nie docenić.

Ustalono przed laty, że jedną z form ich wynagrodzenia są między innymi datki przy okazji roznoszenia przez nich opłatków. Pamiętajmy o tym w tym i w kolejnych latach. Składany przy tej okazji grosz jest sposobem wynagrodzenia za ich codzienną pracę.

Na planowane w tym roku prace – wykonanie chodnika procesyjnego, odnowienie dzwonnicy i ogrodzenia kościoła – przeprowadzimy zbiórkę majową po domach i comiesięczną składkę celową w kościele. Prosimy także o pomoc nasze firmy i instytucje, zwracamy się z prośbą do Rodaków rozproszonych po świecie.

Nie wyznaczamy kwoty – każdy przekaże tyle, na ile go stać.

 

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach będziemy informować

 

Grodzisko Dolne, maj 2018 Proboszcz i Rada Duszpasterska

Pielgrzymka z Grodziska Dolnego do Gruzji, czyli 9 dni śladami wczesnego chrześcijaństwa

Pielgrzymka z Grodziska Dolnego do Gruzji, czyli 9 dni śladami wczesnego chrześcijaństwa   Tbilisi, Gudauri, Kazbegi, Kachetti, Signagi, Kutaisi, Batumi, Gori, Uplisciche, Mccheta      1 dzień: 07.09.2018. Zbiórka na [...]
Czytaj więcej...

Życzenia dla Księdza Proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu, z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia obfitych Bożych łask wytrwałości, spokoju i pogody ducha. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech [...]
Czytaj więcej...