Parafia Grodzisko Dolne
Baner Parafia Grodzisko Dolne

Komunikat Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym – 27.04.2017r.

Dnia: Maj 7, 2017

Komunikat Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Rada Duszpasterska na spotkaniu 27 kwietnia 2017r. zapoznała się z przebiegiem bieżących prac w obiektach parafialnych. Przyjęła także harmonogram zadań na najbliższy okres.

Podsumowanie prac z ostatnich kilku miesięcy:

 • Ołtarz Kościoła Parafialnego

Chrzcielnica – zamontowana została marmurowa chrzcielnica wraz z mosiężnymi, pozłacanymi ozdobami, misą chrzcielną i nakryciem. Całość prac zamknęła się kwotą        27 tys. zł.

Prezbiterium, ambonki, krzesła dla przewodniczącego liturgii(sedilla) oraz ławki dla ministrantów – zamontowano poszczególne elementy. Z materiału własnego parafii (dąb) firma wykonała podwyższenie dla prezbiterium, dwie ambonki (do czytań i dla przewodniczącego liturgii) oraz sedilla i ławy dla obsługi liturgicznej. Całość prac zamknęła się kwotą 16.200 zł. za wykonanie i montaż elementów drewnianych oraz 1.000 zł. za złocenie niektórych detali.

 • Ogrodzenie terenu parafialnego – kontynuowane jest grodzenie działki parafialnej od strony pól. Koszt będzie znany po wykonaniu tych prac.
 • Zieleń parafialna – dzięki ofiarności sponsora uzupełnione zostały nasadzenia z lat ubiegłych oraz zasadzono młode drzewka owocowe w sadzie. Dla uświetnienia 25 parady turków wypożyczono nieodpłatnie 17 okazałych rododendronów, by udekorować otoczenie kościoła.
 • Parking gminny od strony północnej – dzięki decyzji Wójta Gminy Grodzisko Dolne pomalowano linie wyznaczające stanowiska parkingowe.
 • Ekran LED w kościele – za kwotę 9.500 zł., dzięki wsparciu sponsorów, zamontowany został w centrum kościoła drugi ekran do wyświetlania tekstów pieśni. Zainstalowano także mały monitor do wyświetlania tekstu dla obsługi liturgicznej ołtarza.

Po rozliczeniu w/w prac oraz zapłaceniu bieżących rachunków za media, stan konta parafialnego na dzień 27 kwietnia wynosił 44.871 zł.

Rada podjęła decyzję, aby spłacić przed terminem część pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 60 tys. zł. (zaciągniętej w roku 2013 na wkład własny do termomodernizacji kościoła w kwocie 622 tys. zł). Po wpłacie dalszych trzech rat kwartalnych w roku bieżącym, w wysokości ok. 10 tys. każda, na koniec roku 2017 całkowite zadłużenie parafii wyniesie ok. 200 tys. zł. Na spłatę rat pożyczki parafia otrzymała w tym roku wsparcie z budżetu gminy Grodzisko Dolne w kwocie 34 tys. zł. Po wpłacie na konto parafialne składki z ostatniej niedzieli kwietnia w wysokości 8.003 zł oraz przelaniu środków na WFOŚiGW w dniu 2 maja, na koncie parafii widnieje zadłużenie na kwotę 7.126 zł.

Inne inicjatywy

 • Świetlica socjoterapeutyczna – od 1 marca 2017 r. w Parafialnym Centrum Kultury prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna. Funkcjonuje ona w ramach statutowej działalności Parafialnego Koła Caritas i jest finansowana z projektu prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Znalazło w niej pełne zatrudnienie 3 osoby oraz siedmiu współpracowników, którzy prowadzić będą zajęcia dla młodzieży (szczególnie korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i socjoterapeutyczne). Parafia dzięki temu projektowi, który trwać będzie dwa lata, pozyska środki na wyposażenie sal (krzesła, stoliki, komputery, elementy oświetlenia).
 • Caritas – świadczy usługi wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, rozprowadzane są proszki do prania – potrzebujących prosimy o kontakt
 • Wieczory ze św. Anną – w tym roku planuje się koncert organowy z instrumentem towarzyszącym oraz koncert wokalny

Dalsze prace w tym roku:

 • Ołtarz – artysta rzeźbiarz wykonuje elementy kamiennego ołtarza. W styczniu br. przekazano 40 tys. zł. jako zaliczkę na wykonanie marmurowego stołu ofiarnego według przygotowanego i uzgodnionego projektu. Konsekracja ołtarza jest planowana na Uroczystość Odpustową ku czci św. Barbary. Kwota do zapłaty za wykonanie  i zamontowanie ołtarza oscylować będzie jeszcze wokół sumy 60 – 80 tys. zł.
 • Fotowoltaika – trwają przygotowania do inwestycji. Składane są w tej chwili wszystkie potrzebne dokumenty do oceny odpowiedniego departamentu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
 • Odnowienie ogrodzenia kościoła i chodnika procesyjnego – parafia, wspólnie z gminą Tryńcza złożyła wniosek do Województwa Podkarpackiego na tę inwestycję. Ocena wniosku powinna być znana jeszcze w tym miesiącu. Złożone zostały także dodatkowe wnioski do Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Leżajskiego.

 

Intencje mszalne

Od pewnego czasu część intencji mszalnych, zwłaszcza pogrzebowych, jest przekazywana do odprawienia w innych miejscach. Jest to spowodowane wydłużającą się kolejką do odprawiania mszy św. Księża nie mogą odprawiać więcej mszy, niż zezwalają na to przepisy liturgiczne (zwykle jedna dziennie, gdy zachodzą uzasadnione potrzeby duszpasterskie – więcej), ani łączyć intencji – tzn. aplikować np. kilkunastu intencji w ramach jednej Mszy św. (to przywilej niektórych sanktuariów). Wyjaśnia się, że przyjęcie intencji przez kapłana jest równoznaczne z obowiązkiem odprawienia mszy. W momencie zamówienia mszy pogrzebowych stają się one własnością parafii, a o ich miejscu odprawienia decyduje ks. Proboszcz. O tym, w jakim terminie (konkretnej dacie) msza będzie odprawiana w miejscu, gdzie intencje są przekazywane, wie tylko ksiądz je odprawiający. Intencje te bowiem trafiają w różne zakątki świata, np. do kapłanów za granicę, min. do Rosji, do kapłanów chorych, którzy nie odprawiają mszy św. każdego dnia czy też do księży pracujących w biednych parafiach, gdzie nie ma na co dzień intencji mszalnych. Parafia nasza przekazując intencje nie narzuca także konkretnych terminów ich odprawienia. W bardzo wielu parafiach w ogóle nie istnieje zwyczaj, by podawać intencje danej mszy publicznie, a w szczególności, by podawać, kto daną mszę zamówił. To kwestia wiary i kształtowanych zwyczajów. Pewność natomiast, że msze św. są odprawione wynika z faktu, że każdy kapłan prowadzi księgę mszy św., która jest przekazywana razem z testamentem w wypadku jego śmierci. Odpowiedzialność za odprawienie konkretnej mszy św. spoczywa więc na sumieniu księży        z parafii, którzy je przyjęli oraz księży spoza parafii, którym te intencje przekazano.

 

Na planowane prace przeprowadzimy zbiórkę majową po domach i comiesięczną składkę celową w kościele. Prosimy także o pomoc nasze firmy i instytucje, zwracamy się z prośbą do Rodaków rozproszonych po świecie.

Nie wyznaczamy kwoty – każdy przekaże tyle, na ile go stać.

 

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach będziemy informować

 

Grodzisko Dolne, Kwiecień 2017 Proboszcz i Rada Parafialna

PIELGRZYMKA W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH Z PARAFII GRODZISKO DOLNE 27.09 – 04.10.2017 Hiszpania i Portugalia

PIELGRZYMKA W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH Z PARAFII GRODZISKO DOLNE 27.09 – 04.10.2017 Hiszpania i Portugalia   MALAGA, MIJAS, RONDA, GIBRALTAR, KADYKS, SEWILLA, FATIMA, KORDOBA, GRANADA, MALAGA   PROGRAM [...]
Czytaj więcej...

PIELGRZYMKA W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH Z PARAFII GRODZISKO DOLNE – WAŻNE INFORMACJE

PIELGRZYMKA W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH Z PARAFII GRODZISKO DOLNE 27.09 – 04.10.2017 Hiszpania i Portugalia ZAPISY DO 4 CZERWCA POTRZEBNE DANE: IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA PESEL NUMER TELEFONU I RATA - 1500 ZŁ DO 4 [...]
Czytaj więcej...