Parafia Grodzisko Dolne
Baner Parafia Grodzisko Dolne

Parafialne farmy fotowoltaiczne

Dnia: Marzec 30, 2019

W sobotę, 23 marca 2019 roku miało miejsce poświęcenie i otwarcie pierwszej w Polsce Parafialnej Farmy Fotowoltaicznej w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Iskrzyni koło Krosna. Poświęcenia dokonał J.E. ks. abp Adam Szal Metropolita Przemyski. W uroczystości wziął udział pan Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, a także przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i powiatowych oraz kapłani z Podkarpacia i wierni parafii Iskrzynia. Sprawowana była też uroczysta Msza św.

Od roku 2012 Parafia pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym aktywnie uczestniczy w procesie powstawania parafialnych spółek i farm fotowoltaicznych na terenie Archidiecezji Przemyskiej i także poza jej granicami. Powodem tego zaangażowania są stale wzrastające koszty utrzymania parafii oraz konieczność pomocy parafiom, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, bez dotacji ze strony Kurii Metropolitalnej czy innego wsparcia. W naszej archidiecezji takich parafii jest ponad 100. W czasie ostatnich rekolekcji wielkopostnych przekazaliśmy składkę niedzielną dla parafii w Ustrzykach Górnych liczącej ok. 400 wiernych i obejmującej 4 kościoły. Wcześniej dziesiątki razy okazywaliście serce, wspierając parafie polskie i misyjne.

Temat finansowania parafii jest ciągle żywy i budzi szereg emocji, najczęściej z braku wiedzy. Nie ma darmowych obiadów (nawet w Caritasie), ktoś za nie musi zapłacić. Istnieje też reguła prawna, która mówi: „nemo dat, quod non habet” – nie może dać ten, kto nie ma. Rozwój parafii, jej funkcjonowanie i działania dobroczynne nie są możliwe bez pieniędzy. Jeśli dla proboszcza istnieje wybór wykręcić jeszcze jedną żarówkę z żyrandola, by przetrwać czy też kupić
jeszcze jeden żyrandol, bo w kościele jest ciemno, to ja wybieram zakupy. Problem jest taki, że trzeba zapłacić i zazwyczaj ludzie to rozumieją. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Kościół przez wieki był pionierem nowych technologii i wspierał ludzkie wysiłki w „czynieniu sobie ziemi poddanej”, jeśli tylko nie były one sprzeczne z Chrystusową Ideą i Dekalogiem. Pan Waldemar Łysiak analizując historię sztuki twierdzi, że jej główną siłą napędową jest zasada ANM = Art Need Money = Sztuka Potrzebuje Pieniędzy. Nie inaczej ma się sprawa z nowymi technologiami.Gdzie dziś na świecie są pieniądze, tam jest rozwój. Stały wzrost zapotrzebowania na energię,
poszukiwanie nowych technologii, troska o nasze środowisko naturalne ( patrz encyklika Laudato si), a także potrzeba dywersyfikacji dostaw i tworzenia klastrów energii sprawiają, że Kościół nie powinien stać z boku. Jednakże dostrzeżenie problemu a jego rozwiązanie to dwie różne sprawy. Nie byłoby Parafialnych Farm Fotowoltaicznych, gdybyśmy w naszej Archidiecezji nie mieli Wybitnych Pasterzy i Wybitnych Społeczników. Za pomysłem bowiem stoi pan senator Kazimierz Jaworski, a za jego akceptacją i odwagą wprowadzenia w życie J.E. ks. abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski i ówczesny Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. To właśnie dzięki ich pomysłowi i determinacji powstała spółka pod nazwą Sieć Parków Energii Słonecznej (SPES z łac. nadzieja) i możliwa staje się realizacja części złożonych projektów.

Zadaniem parafialnych spółek fotowoltaicznych stało się wydzierżawienie parafialnego gruntu pod budowę farmy. Nie wszystkie parafie posiadają jednak odpowiednie do tego celu grunty. Stąd też konieczność dzierżawy w innych parafiach, które posiadają ich więcej niż potrzebują w celu zbudowania farmy własnej. Po latach prac wielu specjalistów i wydatkowaniu sporych środków na przygotowanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego (złożono ich ponad 200 z terenu 4 diecezji) z prośbą o dofinansowanie budowy Parafialnych Farm Fotowoltaicznych . Do chwili obecnej zaakceptowano około 60 wniosków z terenu 3 diecezji. Każda z nich powinna posiadać powierzchnię 0,5 ha i produkować energię o mocy około 200 kW. Całość energii odprowadzana byłaby do PGE, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze wędrowałyby do SPES. Na mocy umowy z parafią SPES zobowiązuje się przekazywać na konto parafii roczną dywidendę, która będzie służyć na pokrycie rachunków za gaz, energię elektryczną czy też na inne cele
parafialne, które wskaże ks. Proboszcz w porozumieniu z Radą Duszpasterską.

19. marca 2019 roku, w uroczystość św. Józefa Robotnika, rozpoczęto budowę drugiej w Polsce Parafialnej Farmy Fotowoltaicznej, która ma służyć Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym. W tym roku planowana jest także budowa dwóch kolejnych farm na gruntach wydzierżawionych przez naszą parafię, które mają służyć parafiom z okolic Sanoka – w Wujskiem i Kostarowcach.

Przekazując powyższe informacje, pragnę podziękować Panu Bogu i ludziom, których działania wynikają z ich żywej wiary i miłości do Kościoła. Dla pełniejszej wiedzy chciałbym dodać, że opłaty za energię elektryczną i gaz w budynkach parafialnych naszej parafii ( kościół, plebania, Centrum Kultury, dom katechetyczny, kaplica pogrzebowa) kształtują się rocznie na poziomie około 60 tys. złotych. Do parafian, którzy na ogrzewanie kościoła składają rocznie na tacę około 6 tys. złotych, niech dotrze informacja, że pieniądze z fotowoltaiki wpłyną w całości na konto parafialne. Jak zawsze będziemy mieć w nie pełny wgląd i na koniec roku otrzymamy sprawozdanie zawierające szczegółowe rozliczenie. Natomiast miejscowy ks. Proboszcz nie powinien już ogłaszać składek na ogrzewanie kościoła od momentu wpływu pierwszej dywidendy.

ks. Jan Kuca

PS.
Do powyższych załączam informacje otrzymane od pana senatora Kazimierza Jaworskiego i Jego oddanych Współpracowników z Firmy SPES, dziękując im za ogrom pracy wykonanej dla Kościoła.

TVP RzeszówKliknij tutaj

Rekolekcje wielkopostne

Program Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych 21 - 24. 03. 2019 „Duch Św. Was wszystkiego nauczy”.  
Czytaj więcej...

Dzień Kapłaństwa

Z okazji Dnia Kapłaństwa życzymy wszystkim pracującym w naszej parafii księżom dużo zdrowia, wytrwałości w wykonywanej posłudze, aby każdy dzień dodawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia. Dziękujemy za każde [...]
Czytaj więcej...