Parafia Grodzisko Dolne
Baner Parafia Grodzisko Dolne

Dzierżawa gruntów parafialnych

Dnia: kwiecień 24, 2022

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki opisane w załączniku o powierzchni 11,57 hektara.

Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę 850 złotych za jeden hektar gruntu dzierżawionego – klasa gruntu od I-V. Czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 30. września każdego roku przez okres trwania dzierżawy. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiścić podatek rolny i inne ciężary związane z zawartą umową. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 10 lat z przeznaczeniem pod produkcję rolną. Przetarg odbędzie się 5. maja 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku plebanii w Grodzisku Dolnym. 

Tabela załącznik – Pobierz

ks. Jan Kuca – proboszcz parafii

Odznaczenie „Pro Ecclesia Premisliensi” przyznane naszemu parafianinowi – Panu Kazimierzowi Kryli

W Wielki Czwartek, 14. kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 odbyła się w przemyskiej katedrze uroczysta Msza Krzyżma Świętego. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w domu biskupów przemyskich. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce trzy lata temu. [...]
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Duszpasterskiej

29 czerwca 2022r. odbyło się spotkanie, podczas którego Parafialna Rada Duszpasterska zapoznała się z funkcjonowaniem parafii oraz z przebiegiem bieżących prac w obiektach parafialnych. Przyjęła także harmonogram zadań na najbliższy [...]
Czytaj więcej...