Parafia Grodzisko Dolne
Baner Parafia Grodzisko Dolne

Dziewczęca Służba Maryjna (DSM)

HISTORIA 

 

Działalność Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi rozpoczęła się w parafii Grodzisko Dolne z rokiem 1898. Wówczas powstała ochronka z fundacji baronowej Kazimiery Banhidy. Ochronka mogła przyjąć 30 dzieci. Ponadto siostry zajmowały się opieką nad chorymi i bezdomnymi w parafii, zgodnie z celem wytyczonym przez bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. W 1939 roku siostry w Grodzisku Górnym opiekowały się 64 dziećmi, a także organizowały kursy kroju
i szycia; objęły opieką pielęgniarską wielu chorych, jak również uczestniczyły w pracach przykościelnych. Pod wpływem polityli PRL, praca sióstr z dziećmi została ograniczona, natomiast na innych polach była nadal owocnie kontynuowana. W latach 1978 – 1980 udało się w Grodzisku Górnym wybudować nową ochronkę, dzięki staraniom s. Nepomuceny Janas, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego i służy kolejnym pokoleniom dzieci.

DSC00966

 

Dziewczęca Służba Maryjna (DSM)  to grupa powstała w Tarnowie 25 lat temu. Wówczas powstała myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewczęta ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd – w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów ministranckich – takich możliwości. Przemawiały za tym ważne racje religijne i pedeagogiczne. Stwierdzano zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dziewczętom nie tylko dawać więcej wiadomości, ale i zapewnić głębsze przeżycia religijne w ramach zajęć poza katechizacją w małych grupach. Sprawę tworzenia grup dziewczęcych postanowiono oddać w pierwszym rzędzie soistrom zakonnym, ale od początku angażowano także matki i inne kobiety, zwłaszcza z przygotowaniem pedagogicznym. Wszystko to odbywa się pod opieką i we współpracy z księdzem proboszczem danej parafii.

 

Już po kilku latach grupy DSM przekroczyły granice diecezji tarnowskiej. DSM to pomoc duchowa dla dziewcząt, które tak często zatracają swoją dziewczęcość. To uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetności, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia.

 

2011_0706Grodzisko20110053
DSM W GRODZISKU DOLNYM
Grupa Maryjna w Parafii Grodzisko Dolne istnieje od kilkunastu lat, znana jest bardziej pod nazwą Maryjki. Rozpoznawalna jest po niebieskich pelerynkach, jakie dziewczęta zakładają podczas służby na Mszy Świętej i innych wydarzeniach liturgicznych, czy parafialnych. Formacja DSM obejmuje przede wszystkim dziewczęta ze szkoły podstawowej i polega na wychowaniu w duchu Maryjnym, uczenia ewangelicznych postaw jakie powinny owocować w nich jako dojrzałych kobietach.

 

DSC00967

Galeria zdjęć:

-Kolęda DSM 2012

Zabawa Andrzejkowa 2012

Ognisko na zakończenie roku pracy 2011-2012

Wyjazd do Starej Wsi i Haczowa

Rekolekcje wakacyjne dla grup DSM

Zabawa karnawałowa 2013

 

SPOTKANIA
Spotykamy się w każdy czwartek od 15.20 do 17.00, w Ochronce. Podczas spotkań jest czas na wspólną modlitwę, rozmowę, śpiew i zabawę.

 

 

NASZA MODLITWA
O Pani moja, o Matko moja
 
cała się Tobie oddaję.
 
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
 
Gdyż przeto Twoją jestem ,o Dobra Matko,
 
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności swojej. Amen.
Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie chętne dziewczęta
Tel. kontaktowy  17 2436218